Rose Cooking

Cooking shrimp

Cooking shrimpطرز تهیه میگو سوخاری

Ingredients

Cooking shrimp

Clean shrimp by existing the sinew of its back. Then wash in water and salt, let dry. Stir 1 or 2 egg. Add beer, salt, saffron, red pepper, smoky paprika. Then stir again. Put shrimp in it. In another dish, have 1 tablespoon of cake flour and baking powder. Roll shrimps on it and fry them in oil.

طرز تهیه

میگو را تمیز کرده و رگ پشت آن را می گیریم ،در آب نمک شسته و آن را در آبکش می گذاریم تا آب آن خارج شود.سپس در ظرفی 1یا 2 تخم مرغ را می شکنیم و هم زنیم و آبجو،نمک،زعفران آب کرده،فلفل قرمز،پاپریکای دودی به آن اضافه می کنیم و هم می زنیم. میگو را در مایع ریخته،سپس در ظرف دیگری 1 قاشق غذا خوری آرد سفید و بیکینگ پودر اضافه کرده،میگو را به این آرد آغشته کرده و در روغن سرخ می کنیم

Post a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.