شکر معمولی که دونه درشت باشد بهتر است

شکر اسانس به آن اضافه می­کنیم

سفید تخم مرغ با شیر، شکر

1 قطره اسانس با شکر اضافه می­کنیم

دور لیوان را تخم مرغ یا شیر، شکر چرب می­کنیم و بعد شکر دور تا دور آن می­ریزیم

دور لیوان قشنگ می­شود