کره را روی حرارت بل ماری نیمه ذوب می­کنیم کره بل ماری خیلی ذوب نشود جهت سرو غذا آن را با مقداری شید خشک مخلوط می­کنیم برای صبحانه آن را در قالب می­ریزیم ظرف مورد نظر را با عسل پر کرده کره را در وسط آن قرار می­دهیم