گل کلم را تکه تکه کرده و هویج را هم نگینی یا گرد حلقه ای کرده و در یک شیشه ریخته و سرکه رویش ریخته،حبه های سیر را به آن اضافه می کنیم.می توان سرکه را جوشاند،بعد اضافه کرد