هر نوع ماهی که داریم، با آب و نمک می شوییم تا سم آن خارج شود.سپس ماهی را از آب خارج کرده و با آب تمیز می کنیم و در آبکش می ریزیم تا آب آن خارج شود.سپس با نمک،زرد چوبه،فلفل قرمز و پاپریکای دودی ماهی را مزه دار می کنیم.سپس ماهی را در روغن سرخ می کنیم.پس از اتمام سرخ کردن،روی ماهی آبلیمو می ریزیم و می گذاریم روی حرارت وآن را زیر و رو می کنیم، تا هر دو طرف آن مزه دار شود